Szkoła Podstawowa w Janowie

Kierownictwo:

Dyrektor mgr Marek Strociak