Szkoła Podstawowa w Janowie

Kadra Szkoły Podstawowej w Janowie

 

KADRA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANOWIE

1. mgr Marek Strociak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowie, nauczyciel muzyki,

2. mgr Edyta Januszewska - nauczyciel matematyki, informatyki, doradztwa zawodowego,

3. mgr Justyna Czarnota - nauczyciel matematyki, fizyki,

4. mgr Magdalena  Weiss - pedagog szkolny, logopeda,

5. mgr Ewa Morawska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i techniki,

6. mgr Gabriela  Kamińska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

7. mgr Teresa Mielnik - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

8. mgr Anna Begier - nauczyciel wspomagający, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel rewalidacji,

9. mgr Anna Wudarczyk - nauczyciel języka polskiego,

10. Anna  Burakowska - nauczyciel wychowania fizycznego i przyrody,

11. mgr Wiesława  Szkutnik - nauczyciel historii, informatyki, WOS-u i świetlicy,

12. mgr Aleksandra Michalska - nauczyciel języka angielskiego,

13. mgr Magdalena Plichta - nauczyciel języka niemieckiego,

14. mgr Agnieszka Serocka nauczyciel oddziału przedszkolnego 3,4 latki, biologii i geografii,

15. mgr Gabriela Szumalska - nauczyciel chemii,

16. Ks. Tomasz Mogielnicki - nauczyciel religii,

17. mgr Krzysztof Skoczek - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa,

18. mgr Justyna Bielińska  - nauczyciel plastyki, nauczyciel oddziału zerowego 5, 6 latki,

19. mgr Anna Przychodzka - nauczyciel oddziału przedszkolnego 3,4 latki,

20. mgr Karolina Osowska – nauczyciel świetlicy

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBŁUGI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANOWIE

1. Monika Rublewska – sekretarka,

2. Halina Sawicka – woźna,

3. Jagoda Knabe – sprzątaczka,

4. Maria Kreczman – sprzątaczka,

5. Piotr Dubiński – woźny,

6. Barbara Godzina – pracownik do prac lekkich,

7. Agnieszka Przybyszewska – pracownik do prac lekkich,

8. Ewelina Kwiatkowska – pracownik do prac lekkich,

9. Anna Jarynowska – kucharka,

10. Małgorzata Zawadzka – pomoc kucharki,

11. Lucyna Kozłowska – kucharka.